Institut Klorane

Firemní nadace, Institut Klorane, má za cíl ochranu a valorizaci rostlinného dědictví.

CHRÁNIT

Institut Klorane, který se převážně zaměřuje na ochranu a zachování ohrožených rostlinných druhů, úzce spolupracuje s UICN (Union internationale pour la conservation de la nature – Mezinárodní unie pro zachování přírody), s Botanickými konzervatořemi a s vědeckými instituty s cílem zachovat ohrožené druhy po celém světě:
  • Normania triphylla, lilkovitá rostlina, která byla opětovně úspěšně vysazena na Madeiře
  • Calendula maritima (měsíček přímořský), ohrožená endemická rostlina na Sicílii z čeledi hvězdnicovitých, na kterou jsme soustředili mnoho pozornosti
  • Balanites aegyptiaca (kulan egyptský – Datlovník pouštní), z čeledi kacibovitých, byl masivně vysazen v Senegalu v rámci náročného projektu Velká zelená zeď (La Grande Muraille Verte), přispívajícího k trvalému rozvoji tamní ekonomiky.

 

 

 

 

ZKOUMAT

Pro neustálé rozšiřování znalostí o rostlinné biodiverzitě Institut Klorane podporuje aktéry botanického výzkumu následujícími činnostmi:


  • Financování misí v terénu;
  • Spolupráce při vytvářeníterapeutických zahrad;
  • Účast na obnově a digitalizaci sbírky herbářů Přírodovědného muzea;
  • Financování doktorských prací na téma potenciál Datlovníku pouštního, jeho využití ve společnosti a dopad na životní prostředí;
  • Podpora programu pěstování semen zaniklých rostlinných druhů na celém světě.


Realizace vědecké informační podpory určené odborníkům ve zdravotnictví, jako jsou botanické monografie aplikované na strategické rostliny představující hlavní součásti sbírky.

 VZDĚLÁVAT

Ve spolupráci s lékárníky, botanickými zahradami a konzervatořemi a sítí botaniků umožňuje Institut Klorane přiblížit rostlinné dědictví dětem, přičemž se zaměřuje na různá témata: Rostliny, Biodiverzita a trvalý rozvoj, Stravování, Masité plody, Lesy a jehličnany, Houby).


Institut Klorane vytvořil také velkou sbírku brožur pro veřejnost..
Institut Klorane, který se pravidelně účastní výročních zasedání amatérských nebo odborných mykologů, se rovněž podílí na šíření znalostí o houbách hravou formou ve spolupráci s farmaceutickými fakultami a fakultami přírodních věd a také místními sdruženími mykologů.


A na závěr partnerstvím s Asociací Tela Botanica nabízí veřejnosti účastnické vědecké programy jako Observatoire des Saisons (Pozorování ročních období), Sauvages de ma rue (Volně rostoucí rostliny v mé ulici), které umožňují občanům objevovat přírodu v jejich blízkém okolí a usnadnit jim zapojit se do její záchrany.


 

Institut Klorane v zahraničí

Institut Klorane, přesvědčený o důležitosti ochrany rostlinného dědictví, se zapojuje do rozsáhlých operací po celém světě.

Portugalsko úspěšně znovu vysadilo ohrožený rostlinný druh na Madeiře, rostlinu Normania triphylla, a to ve spolupráci s Botanickou zahradou města Funchal a Národní botanickou konzervatoří města Brest. Zároveň pokračuje v akci „1 strom, 1 dítě“ a v navštěvování botanických zahrad.
Itálie se angažuje v řešení problémů životního prostředí pomocí projektu VIVIDARIA. Od roku 2011 se podílí na programu zachování rostliny Calendula maritima Guss (měsíček přímořský), endemické rostliny na Sicílii.
Řecko v návaznosti na botanické animace doprovází školy a lékárníky na Farmaceutické fakultě v Aténách, kde jim umožňuje poznat užitečnost rostlinného dědictví prostřednictvím workshopů na téma extrakce rostlin a výroba mýdel.
Španělsko pokračuje ve vzdělávání školáků prostřednictvím lékárníků pomocí aktivit spojených s objevováním smyslů a fytochemie, provozovaných v pěti botanických zahradách. V letošním roce vydává první číslo časopisu Regards Botaniques pod názvem «Territorio botanico».
Belgie díky brožuře „Vyprávěj mi o biodiverzitě“ distribuované v lékárnách vzdělává děti v oblasti ochrany rostlinných nebo živočišných druhů zábavnou a vzdělávací formou.
V Turecku je institut partnerem nadace TEMA, která se angažuje v ochraně zemědělských oblastí, zalesňování a prevenci erozí, a to tak, že podporuje projekt znovuvysazování endemického druhu černé borovice v regionu Izmir.
Kanada se od roku 2009 účastní záchrany ohrožených rostlinných druhů Carex lupuliformis (Ostřice Carex lupuliformis Sartwell) a Justicia americana ve spolupráci s organizací Jour de la Terre (Den Země) a s Výzkumným ústavem rostlinné biologie (l’Institut de Recherche en Biologie Végétale (IRBV)).
V Senegalu se odehrává část programu Velká zelená zeď (la Grande Muraille Verte).

Oblíbené

0  Produkt(y)

Chytám se navštívit lékárnu

Zatím jste nezvolil/a žádný produkt